บริการ OUR SERVICE

     

KSDK BAKERY MART 


  • thumbnail_file3-7.jpg
    KSDK Bakery Martเสมือนผู้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทุกขั้นตอนทุกสิ่งที่เราคัดสรร อุปกรณ์ วัตถุดิบ มาให้แก่ท่านเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมความรู้ต่าง ๆ มายาวนานกว่า 40 ปีร้านขจรศํกดิ์...

  • thumbnail_file5-4.jpg
    การเลือกอุปกรณ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสนุก มีความถนัดมือ เพลิดเพลินสนุกทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์ เบเกอรี่ ขนม อาหาร ที่ออกมาจากจิตวิญญาณ หรือ ที่เรียกว่า รสมือผสมผสานวิทยาศ...
Visitors: 10,028,769