บริการ OUR SERVICE


  • thumbnail_file3-7.jpg
    KSDK Bakery Martเสมือนผู้ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จทุกขั้นตอน ทุกสิ่งที่เราคัดสรร อุปกรณ์ วัตถุดิบ มาให้แก่ท่าน ล้วนเกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสม ความรู้ต่าง ๆ มายาวนาน พาท่านมาทางที่ถ...

  • thumbnail_file5-4.jpg
    การเลือกอุปกรณ์ที่ดี มีประสิทธิภาพ ทำให้คุณสนุก มีความถนัดมือ รู้สึกสบายใจทุกขั้นตอนในการสร้างสรรค์ เบเกอรี่ ขนม อาหาร ที่ออกมาจากจิตวิญญาณ หรือ ที่เรียกว่า รสมือ ทุกอย่างคือวิท...