สารดูดความชื้น   ซิลิก้า เจล :: Silica Gel

สารดูดความชื้นชนิดเม็ด Silica Gel

    ประโยชน์ คือ สามารถใช้ป้องกันความเสียหายจากความชื้น และ ช่วยรักษาความสด ความกรอบของอาหาร         

1

  มีความสามารถในการดูดความชื้นสูง

2

  สามารถทำงานได้ดีในทุกที่ ที่มีความชื้น ทั้งสูงและต่ำ

3

  เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

4

  ปลอดภัย สามารถกำจัดโดยทิ้งไปในธรรมชาติได้

5

  สะดวกต่อการใช้งานและจัดเก็บ

6

  ซองบรรจุแห้งไม่เปียกแฉะแม้ดูดความชื้นแล้ว

7

  ราคาถูกกว่าสารดูดความชื้นชนิดอื่นๆ


                                       

Visitors: 10,032,361