บริการขนส่ง Whole Sale Delivery

Whole Sale Delivery บริการขนส่งทางบก โดยรถบรรทุกขนาดใหญ่ สายต่างๆ ไปยังทั่วประเทศ กรณีซื้อสินค้าจำนวนมาก โดยเก็บค่าขนส่งปลายทางเมื่อได้รับสินค้า


KSDK Delivery บริการส่งสินค้าภายในกรุงเทพ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าจำนวนมาก และ เป็นลูกค้าที่สั่งต่อเนื่องเป็นประจำของเรา

Visitors: 10,028,761